Stedenband Eindhoven – Minsk ter discussie

Het college van B&W heeft een commissienotitie opgesteld met het voornemen om vier stedenbanden te stop te zitten, waaronder die met Minsk. Het vrijkomende budget van € 374.000 wordt bestemd voor projecten op het gebied van mondiale bewustwording. Ook de Stichting Stedenkontakt Eindhoven-Minsk kan van deze subsidie gebruik maken als het project voldoet aan de kaders die de gemeente hiervoor stelt. Op 30 oktober 2012 zal de commissie Financiën en Bestuur de notitie bespreken. Samen met twee andere Stichtingen maakt de Stichting Stedenkontakt Eindhoven-Minsk zich middels een brief aan de gemeenteraad groot bezwaar tegen het stopzetten van de (bestuurlijke) stedenband en de structurele subsidie aan de Stichting. Zij stellen voor om pas in 2015 te beslissen op basis van een goede evaluatie.