Stedenbanden

You are currently browsing the archive for the Stedenbanden category.

Ter gelegenheid van het bezoek van Svetlana Tichanovskaya hing de roodwitte oppositievlag van Belarus op het stadhuis van Eindhoven. Eindhoven had tot enkele jaren geleden een stedenband met Minsk en herdenkt elk jaar op 16 september vier mannen die verdwenen in 1999 en 2000.

De gemeente was door de Belarus-gemeenschap in Eindhoven verzocht:

Geachte raadsleden van de Gemeente Eindhoven,

Wij, Belarussen van Eindhoven en met ons alle Belarussen in Nederland en daarbuiten, willen graag jullie aandacht vragen voor de situatie in Belarus.
Eindhoven heeft historisch een sterke band met Belarus. De vermiste politici worden in Eindhoven jaarlijks geëerd. Daar zijn wij u dankbaar voor.
De situatie in ons land is momenteel kritiek. Sinds de vervalste verkiezingen in augustus zijn er meer dan 25.000 mensen slachtoffer geworden van politiegeweld. Onder de demonstranten zijn doden en gewonden gevallen. Loekasjenka, die al 26 jaar aan de macht is, weigert zijn presidentschap neer te leggen blijft zijn volk met geweld onderdrukken.
Deze week (19-20 november) bezoekt Svetlana Tikhanovskaya Nederland. Zij won de verkiezingen volgens de onafhankelijke telling en wordt door alle EU-leiders als de vertegenwoordiger van het Belarussische volk gezien. Tijdens haar bezoek zal zij Premier Rutte en Minister Blok ontmoeten. Ook ontmoet zijn vertegenwoordigers van de FNV en diverse mensenrechtenorganisaties.
De solidariteit van Nederland met het Belarussische volk wordt in Amsterdam publiekelijk getoond: op donderdag 19 november hijst het gemeentehuis de Belarussische wit-rood-witte vlag als teken van de onafhankelijke Belarus.
Wij vragen u om onze landgenoten, Svetlana Tikhanovskaya en ons te steunen in deze moeilijke tijd en, net als de Gemeente Amsterdam, de vlag voor Belarus te hijsen.

 

Bron: Eindhovens Dagblad

Tijdens de commissievergadering van 30 oktober 2012 zijn alle fracties akkoord gegaan met het stopzetten van stedenband Eindhoven – Minsk. Enkele fracties hebben nog gepleit voor enig uitstel (half 2013 in plaats van 31 december 2012). Het vrijgekomen subsidiebedrag wordt bestemd mondiale bewustwordingsprojecten.

Achtergrond van dit besluit is herijking van het complete stedenbandenbeleid van Eindhoven. Ook stedenbanden met Soedan (Gedaref), Zuid-Afrika (Emfuleni) en Nicaragua (Chinandega) worden stopgezet. Een paar jaar geleden paste de stedenband met Minsk nog in het kader van internationale economische samenwerking, maar vanwege de mensenrechtensituatie in Wit-Rusland is dit niet verder ontwikkeld na een werkbezoek van de gemeenteraad in 2008.

Het college van B&W heeft een commissienotitie opgesteld met het voornemen om vier stedenbanden te stop te zitten, waaronder die met Minsk. Het vrijkomende budget van € 374.000 wordt bestemd voor projecten op het gebied van mondiale bewustwording. Ook de Stichting Stedenkontakt Eindhoven-Minsk kan van deze subsidie gebruik maken als het project voldoet aan de kaders die de gemeente hiervoor stelt. Op 30 oktober 2012 zal de commissie Financiën en Bestuur de notitie bespreken. Samen met twee andere Stichtingen maakt de Stichting Stedenkontakt Eindhoven-Minsk zich middels een brief aan de gemeenteraad groot bezwaar tegen het stopzetten van de (bestuurlijke) stedenband en de structurele subsidie aan de Stichting. Zij stellen voor om pas in 2015 te beslissen op basis van een goede evaluatie.

« Older entries