Stedenbanden

You are currently browsing the archive for the Stedenbanden category.

Tijdens de commissievergadering van 30 oktober 2012 zijn alle fracties akkoord gegaan met het stopzetten van stedenband Eindhoven – Minsk. Enkele fracties hebben nog gepleit voor enig uitstel (half 2013 in plaats van 31 december 2012). Het vrijgekomen subsidiebedrag wordt bestemd mondiale bewustwordingsprojecten.

Achtergrond van dit besluit is herijking van het complete stedenbandenbeleid van Eindhoven. Ook stedenbanden met Soedan (Gedaref), Zuid-Afrika (Emfuleni) en Nicaragua (Chinandega) worden stopgezet. Een paar jaar geleden paste de stedenband met Minsk nog in het kader van internationale economische samenwerking, maar vanwege de mensenrechtensituatie in Wit-Rusland is dit niet verder ontwikkeld na een werkbezoek van de gemeenteraad in 2008.

Het college van B&W heeft een commissienotitie opgesteld met het voornemen om vier stedenbanden te stop te zitten, waaronder die met Minsk. Het vrijkomende budget van € 374.000 wordt bestemd voor projecten op het gebied van mondiale bewustwording. Ook de Stichting Stedenkontakt Eindhoven-Minsk kan van deze subsidie gebruik maken als het project voldoet aan de kaders die de gemeente hiervoor stelt. Op 30 oktober 2012 zal de commissie Financiën en Bestuur de notitie bespreken. Samen met twee andere Stichtingen maakt de Stichting Stedenkontakt Eindhoven-Minsk zich middels een brief aan de gemeenteraad groot bezwaar tegen het stopzetten van de (bestuurlijke) stedenband en de structurele subsidie aan de Stichting. Zij stellen voor om pas in 2015 te beslissen op basis van een goede evaluatie.

Ter herinnering aan hen die verdwenen

Onder de doden noch de levenden zijn jullie te vinden.

Een tijding van jullie overlijden heeft ons nimmer bereikt.

Jullie zijn zomaar verdwenen, als wind die is gaan liggen.

Ontheemd bleven jullie dierbaren achter.

En wij, wij gingen door met leven. We moeten wel.

Alleen zo doorgronden we de prijs die we voor alles betalen,

En wel de hoogst denkbare:

Dat er geen graven zijn,

Waar we terechtkunnen met onze tranen.

Vladimir Neklyaev

2012

(vertaling Leo Mesman)

Памяці зніклых

Read the rest of this entry »

« Older entries