Bestuurlijke stedenband Eindhoven – Minsk stopt

Tijdens de commissievergadering van 30 oktober 2012 zijn alle fracties akkoord gegaan met het stopzetten van stedenband Eindhoven – Minsk. Enkele fracties hebben nog gepleit voor enig uitstel (half 2013 in plaats van 31 december 2012). Het vrijgekomen subsidiebedrag wordt bestemd mondiale bewustwordingsprojecten.

Achtergrond van dit besluit is herijking van het complete stedenbandenbeleid van Eindhoven. Ook stedenbanden met Soedan (Gedaref), Zuid-Afrika (Emfuleni) en Nicaragua (Chinandega) worden stopgezet. Een paar jaar geleden paste de stedenband met Minsk nog in het kader van internationale economische samenwerking, maar vanwege de mensenrechtensituatie in Wit-Rusland is dit niet verder ontwikkeld na een werkbezoek van de gemeenteraad in 2008.