College Eindhoven wil stoppen met stedenband in Minsk

Het college van B&W van Eindhoven is van plan de stedenband met Minsk te stoppen. Dit voorstel is in het kader van de herijking van het “beleid solidariteitsstedenbanden” voorgelegd aan de gemeenteraad. De schending van de mensenrechten in Wit-Rusland is een van de redenen. College en gemeenteraad bezinnen zich al sinds 2007, toen de toenmalige burgemeester Sakkers een bezoek aan Minsk afzegde, op de invulling van de bestuurlijke kant van de stedenband. In het werkprogramma van december 2007 schreef het college nog dat de stedenband met Minsk een bijdrage levert aan de democratie en de mensenrechten in Wit-Rusland. De werkbezoeken over en weer hebben het college kennelijk tot een andere conclusie gebracht.

Tijdens de behandeling in de raadscommissie op 17 mei jl. was er veel kritiek op de gebruikte criteria. Op 28 juni 2011 zal de gemeenteraad over het voorstel van het college beslissen.