Foto-bericht herdenking 16 september 2022

Op 16 september werden wederom in Eindhoven vier verdwenen Belarussen herdacht, met aandacht voor de huidige situatie in Belarus. Ondanks het weer was het een mooie en intieme bijeenkomst. Zie hieronder een kleine impressie.