Articles by admin

You are currently browsing admin’s articles.

Onder stralende zon verzamelden zich op zaterdag 16 september circa dertig mensen voor de herdenking nieuwe stijl: intiemer, kleinschaliger, met ruimte voor het spreken uit het hart. We maakten gezamenlijk een kring om de vierde boom waar we luisterden naar elkaars gedichten, gedachten en samen een op muziek gezet gedicht van Maksim Znak zongen. De bijeenkomst kreeg extra betekenis in de wetenschap dat op dinsdag en woensdag de rechtszaak tegen één van de betrokkenen bij de onvrijwillige verdwijningen zal plaatsvinden. Om deze reden was ook de BBC bij de herdenking aanwezig om te filmen. De bijeenkomst eindigde met het leggen van bloemen bij de bomen.

[English below] Aan iedereen die zich betrokken voelt bij de jaarlijkse herdenking op 16 september bij de Vier Bomen in Eindhoven.

Op 16 september a.s. herdenken we voor de zestiende keer vier prominente personen uit Belarus die in 1999/2000 spoorloos zijn verdwenen: Anatoly Krasovsky, Viktor Gonchar, Yuri Zakharenko en Dmitry Zavadsky. Anno 2023 is er ondanks internationale druk nog steeds geen officieel onderzoek gedaan naar hun verdwijningen.

De herdenking vindt zoals elk jaar plaats bij de vier bomen die we in 2008 geplant hebben. De herdenking is door de jaren heen een steeds hechtere ontmoeting van gelijkgestemden geworden. We hebben dit jaar voor een intiemere vorm en een informeler programma gekozen, waarin het samenzijn heel belangrijk is. Samen zijn met mensen die meevoelen met het leed achter de verdwijningen, die de ernstige mensenrechtensituatie in Belarus aan het hart gaat en die stil willen staan bij alle ontwikkelingen in het land.

We willen met elkaar in een kring gaan staan rond de vierde boom. Daarna willen we aanwezigen die dat wensen de gelegenheid geven om kort iets te zeggen of te doen. Vorm en inhoud zijn vrij. Het gaat erom dat het hart spreekt. We vragen iedereen om een bloem mee te brengen om die na afloop neer te leggen bij een van de bomen.

Met vriendelijke groet,

Jip van Limpt (Amnesty International Eindhoven)
Christie Miedema (Libereco)
Leo Mesman (FNV)
Arjen van Halem (FNV)
Valeriya Krasovskaya (We Remember)

[EN] To all who feel involved in the annual Four Trees commemoration on 16 September in Eindhoven.

On 16 September, we will, for the sixteenth time, commemorate four prominent people from Belarus who disappeared without a trace in 1999/2000: Anatoly Krasovsky, Viktor Gonchar, Yuri Zakharenko and Dmitry Zavadsky. Despite international pressure, there has still not been an official investigation into their disappearances.

As every year, the commemoration will take place at the four trees we planted in 2008. Over the years, the commemoration has become an increasingly close-knit gathering of like-minded people. This year, we have chosen a more intimate format and a more informal programme, in which being together is central. Being together with people who sympathise with the suffering behind the disappearances, who care about the serious human rights situation in Belarus, and who want to reflect on the current developments there.

We will gather in a circle around the fourth tree and give every attendee who wishes to do so the opportunity to briefly say or do something. Form and content are free. The important thing is that the heart speaks. We ask everyone to bring a flower to lay down at one of the trees afterwards.

Jip van Limpt (Amnesty International Eindhoven)
Christie Miedema (Libereco)
Leo Mesman (FNV)
Arjen van Halem (FNV)
Valeriya Krasovskaya (We Remember)

Op 8 december 2022, twee dagen voor de toekenning van de Nobelprijs voor de vrede aan Ales Bialiatski en twee andere laureaten, kregen vertegenwoordigers van Ales’ organisatie Viasna in het vredespaleis in Den Haag uit handen van minister van buitenlandse zaken de mensenrechtentulp uitgereikt. Mensenrechtenorganisatie Viasna zet zich al meer dan 25 jaar onvermoeibaar in voor mensenrechten in Belarus en is ook nauw betrokken geweest bij het aankaarten en de waarheid boven tafel krijgen in de kwestie van de vier verdwenen Belarusische mannen tussen 1999-2000.

« Older entries