Stedenbanden

You are currently browsing the archive for the Stedenbanden category.

De gemeente Eindhoven heeft vanwege de stedenband met Minsk een speciale relatie met Wit-Rusland. Eind 2008 bracht een delegatie van de gemeenteraad nog een bezoek aan Minsk. Enkele gesprekspartners van toen zijn op 19 december 2010 gearresteerd bij de grote demonstratie in het centrum van Minsk.

In een actuele motie veroordeelt de gemeenteraad van Eindhoven de verkiezingen en de daaropvolgende arrestaties en roept de autoriteiten van Minsk op de onmiddellijke vrijlating van de gevangenen te bevorderen.

Read the rest of this entry »

Maandag 19 oktober a.s. bespreekt de raadscommissie Bestuurlijke en Economische Zaken het voorstel om de bestuurlijke contacten met de stad Minsk stop te zetten. Belangrijkste argumenten zijn de voortdurende schendingen van de mensenrechten en de risico’s voor de continuiteit van de projecten van de Stichting Stedenkontakt.

IKV/PaxChristie pleit voor een wat langere adem: “Eindhoven zit op de goede weg. Neem de tijd en energie om het stapje voor stapje uit te bouwen – in goed overleg met de stedenbandstichting.”

Mission-to-Minsk pleit voor ‘samenwerking onder voorwaarden’. Dit sluit ook aan op het beleid van de Nederlandse regering en de Europese Gemeenschap.

Beide organisaties bieden de gemeente Eindhoven ondersteuning aan bij de verdere vormgeving van het bestuurlijk contact. Ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (die een programma heeft voor Wit-Rusland) kunnen hieraan een bijdrage leveren.

De voorgestelde bezuiniging op de stedenband Eindhoven – Minsk is voorlopig van tafel, zo was de conclusie van de commissievergadering op 8 oktober j.l. . In de zomer van 2010 worden alle Eindhovene stedenbanden geevalueerd en dan wordt opnieuw naar eventuele bezuinigingen gekeken. Vertrekpunt van B&W is dat stedenbanden met Europese steden als Minsk (Wit-Rusland) en Bialistok (Polen) voor wat betreft de economische opbouw zouden moeten putten uit Europese fondsen.

« Older entries § Newer entries »