Herdenking 2021

You are currently browsing the archive for the Herdenking 2021 category.

Op 16 september 1999 werden Anatoly Krasovsky en Viktor Gonchar op straat gekidnapt. Sindsdien is niets meer van hen vernomen. Ook Yuri Zakharenko en Dmitry Zavadsky verdwenen van het een op het andere moment spoorloos. In veel steden en landen wordt nog jaarlijks stilgestaan bij deze politiek gemotiveerde gebeurtenissen. Zo zijn in 2008 in Eindhoven vier bomen geplant en is een gedenksteen geplaatst. Voor de nabestaanden is dit een unieke plek geworden om de verdwenen mannen te herdenken.

De ontwikkelingen in Belarus sinds de frauduleuze presidentsverkiezingen van vorig jaar maken de herdenking relevanter dan ooit. Wederom worden mensen die opstaan tegen onvrijheid met geweld, arrestaties en martelingen onderdrukt. Er zijn mensen verdwenen en vermoord en er vinden vele onwettige arrestaties plaats. Meer dan 600 mensen zitten nog vast, waaronder de meeste oppositionele politieke leiders. Daarom vindt aansluitend aan de herdenking een actie plaats om degenen die nu hun stem verheffen tegen het regime te ondersteunen.

De herdenking vindt plaats op donderdag 16 september 20201 15:00 – 16:00 uur, bij de vier bomen in het parkje van de Paradijslaan, Eindhoven (hoek Frederik van Eedenplein). Er zijn zitplaatsen voor oudere bezoekers en de coronamaatregelen worden in acht genomen. Bezoekers wordt verzocht een mondkapje mee te nemen.

Onder meer Valeriya Krasovskaya (We Remember), Christie Miedema (Amnesty International), Dimitry Pustakhod (Belarussische gemeenschap in Nederland) en Wim Dekkers (FNV) zullen het woord voeren.Op het programma staan gedichten van Leo Mesman en Lena Kalashnikova en muziek van Fried Manders en Wendy Lina. Zij hebben werk speciaal voor deze herdenking geschreven. Wij nodigen u van harte uit de herdenking en de aansluitende actie bij te wonen.

Regelmatige deelnemers aan de jaarlijkse herdenking op 16 september zullen gemerkt hebben dat één van de vier in 2008 geplante bomen het slecht doet. Onlangs is besloten deze boom te vervangen. Om deze boom beter bereikbaar te maken voor de herdenking wordt de vierde boom geplant in het gazon, een paar meter van de derde boom.

 

De nieuwe boom wordt geplant op 25 maart 2021. 25 maart is ook Vrijheidsdag, de onafhankelijkheidsdag van het democratische Belarus. Bij de boom wordt een kleine ceremonie gehouden (uiteraard binnen de coronaregels). Om 10:00 uur gaat de boom de grond in, om 10:30 begint de ceremonie. Op het programma staan een korte toespraak door Valeriya Krasovskaya, een nieuw gedicht door Leo Mesman en een lied door Wendy Lina.

Newer entries »