Stedenbanden

You are currently browsing the archive for the Stedenbanden category.

Op 16 september 2011 vond bij de vier bomen de Paradijslaan de jaarlijkse herdenking plaats. Indrukwekkend was de speech van Valeriya Krasovskaya, die 17 jaar was toen haar vader verdween. De pijn verdwijnt nooit, maar ze is een sterke vrouw geworden.

Andere sprekers waren van Wim Dekkers van FNV Bondgenoten, Alena Lis van Office for Democratic Belarus, Christie Miedema van Amnesty Internationaal. Hun speeches vindt u binnenkort op deze website.

Piet van den Boom (stadsdichter Eindhoven) en Leo Mesman droegen gedichten voor die speciaal voor deze herdenking zijn gemaakt (zie elders op de site).

De herdenking werd afgesloten met het loslaten van witte ballonnen.

De herdenking is voorafgegaan door een kaartenactie op het 18 Septemberplein. Voorbijgangers werd gevraagd om een kaart te schrijven naar één van de politieke gevangenen, waarvan er nu nog 18 vastzitten of andere beperkingen hebben. De respons was groot en hartverwarmend. In totaal werden er in twee uur tijd 273 kaarten geschreven.

Het college van B&W van Eindhoven is van plan de stedenband met Minsk te stoppen. Dit voorstel is in het kader van de herijking van het “beleid solidariteitsstedenbanden” voorgelegd aan de gemeenteraad. De schending van de mensenrechten in Wit-Rusland is een van de redenen. College en gemeenteraad bezinnen zich al sinds 2007, toen de toenmalige burgemeester Sakkers een bezoek aan Minsk afzegde, op de invulling van de bestuurlijke kant van de stedenband. In het werkprogramma van december 2007 schreef het college nog dat de stedenband met Minsk een bijdrage levert aan de democratie en de mensenrechten in Wit-Rusland. De werkbezoeken over en weer hebben het college kennelijk tot een andere conclusie gebracht.

Tijdens de behandeling in de raadscommissie op 17 mei jl. was er veel kritiek op de gebruikte criteria. Op 28 juni 2011 zal de gemeenteraad over het voorstel van het college beslissen.

De gemeente Eindhoven heeft vanwege de stedenband met Minsk een speciale relatie met Wit-Rusland. Eind 2008 bracht een delegatie van de gemeenteraad nog een bezoek aan Minsk. Enkele gesprekspartners van toen zijn op 19 december 2010 gearresteerd bij de grote demonstratie in het centrum van Minsk.

In een actuele motie veroordeelt de gemeenteraad van Eindhoven de verkiezingen en de daaropvolgende arrestaties en roept de autoriteiten van Minsk op de onmiddellijke vrijlating van de gevangenen te bevorderen.

Read the rest of this entry »

« Older entries § Newer entries »